Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Pagalbinio ūkio paskirties pastato rekonstravimo, Ūkinių pastatų su gyvenamosios paskirties patalpomis, kitos paskirties statinio – automobilių stoginės, Ošupio takas 6, Palanga statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-01-13

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17) – Ūkinio pastato (un. Nr. 4400-2147-3572) rekonstravimo, dviejų pagalbinio ūkio pastatų (7.17) – Ūkinių pastatų su gyvenamosios paskirties patalpomis, kitos paskirties inžinerinio statinio (12) – automobilių stoginės, Ošupio takas 6, Palanga statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Palanga, Ošupio tak. 6,  

kad. Nr. 2501/0016:14 Palangos m.k.v.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Pagalbinio ūkio pastatai (7.17),

Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Petras Džervus, info@urbanistinearchitektura.lt, +370 679 01572

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.S., R.S., V.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Iš anksto susitarus telefonu, adresu Turgaus a. 21, Klaipėda . +370 679 01572, 15-17 val., iki 2023-02-02.

Palangos savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://www.palanga.lt/skelbimai/6437/_2023

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023-02-02 pasiūlymai gali būti teikiami elektroniniu paštu: info@urbanistinearchitektura.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2023-02-02 15:00 val., tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

https://us06web.zoom.us/j/4689467969?pwd=L3BNekcrZE5PZW1JVTJKSVR4ZW5BQT09

Meeting ID: 468 946 7969

Passcode: 1hJL9V

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-01-13 15:19