Ieškoti

Iš viso rezultatų:

INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 M. PLANĄ

2023-03-22

Klaipėdos regiono plėtros taryba 2023 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. K/S-7 patvirtino Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas - suderinti Klaipėdos regiono savivaldybių veiksmus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.

Susipažinti su patvirtintu Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - vertinimo) subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į vertinimo ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – KRATC) interneto svetainėje https://kratc.lt/lt/klaipedos-regiono-pletros-tarybos-sprendimai/ ir KRATC Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriuje, adresu Tomo g. 2, Klaipėda. Kontaktinis asmuo – Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus vadovas Gediminas Sendrius, tel. 8 46 213 925, el. p.: gediminas.sendrius@kratc.lt.

Informacija atnaujinta 2023-03-22 13:17