Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Dviejų butų gyvenamojo namo Gintaro g. 43, Palangoje rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-09-30

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto  „Dviejų butų gyvenamojo namo Gintaro g. 43, Palangoje rekonstravimo projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Objekto pavadinimas: „Dviejų butų gyvenamojo namo Gintaro g. 43, Palangoje rekonstravimo projektas“;

Statybvietės adresas: Palanga, Gintaro g. 43 (sklypo kad. Nr. 2501/0025:90);

Statinių naudojimo paskirtys: gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2)

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Archidemus“, į.k. 304909999. Projekto vadovas Kristijonas

Širvinskas, kvalifikacijos atestato Nr. A 2152. Vilnius, Žalgirio g. 131-304, el. paštas info@archidemus.lt, tel. +370 61018357;

Statytojas: J. B., T. B., J. A., I.M.J, R.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti internetinėje svetainėje https://www.palanga.lt/skelbimai/ ir projektuotojo patalpose aukščiau

nurodytu adresu (darbo dienomis, 14.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki

viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-10-19 16:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo nuoroda:

https://bit.ly/3RUIGLn

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-09-30 10:04