Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus "Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) gyvenamojo namo Žaibo g. 9, Palangoje statybos projektas" projektinius pasiūlymus.

2022-01-21

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti "Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) gyvenamojo namo Žaibo g. 9, Palangoje statybos projektas" projektiniai pasiūlymai.

Adresas: Žaibo g. 9, Palanga.

Statinių naudojimo paskirtis: [6.2] gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai;

Projektuotojas: UAB „ZET group“, Antakalnio g. 37-32, Vilnius. Atsakingas asmuo: projekto vadovas- Andrius Efimenko, atestato A2194, tel. Nr. +370 63740237, el. paštas: andrius@proto.lt.

Statytojas: A.;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2022 vasario mėn. 7 d. – 2022 m. vasario mėn. 7 d nuo 11 val. iki 15 val., adresu Antakalnio g. 37-32, Vilnius. Informacija teikiama: el. paštu: andrius@proto.lt ir mob.tel.: +370 63740237.

Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu arba paštu: andrius@proto.lt iki viešo susirinkimo dienos t.y., 2022m. vasario mėn. 7 d.

Viešas susirinkimas įvyks 2022 vasario mėn. 7 d . 17:30 val., Palangos miesto seniūnijoje adresu Vytauto g. 112, Palanga, tačiau esant valstybės nepaprastajai padėčiai ar karantinui numatoma tiesioginė transliacija internetu projektuotojo zoom paskyroje, nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/3211980507?pwd=WUYrNFEvT0RldGxnaDZLZFVTVzNIZz09

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-01-21 12:13