Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, Palangos mieste, Žiemgalos g. 12 Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-10-23

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, Palangos mieste, Žiemgalos g. 12 (sklypo kad. Nr.2501/0016:425) statybos projektas“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas - Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato ir pagalbinio ūkio

paskirties pastato, Palangos mieste, Žiemgalos g. 12 (sklypo kad. nr.2501/0016:425) statybos projektas.

Statinio statybos vieta – sklypas adresu Žiemgalos g. 12, Palanga.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinio paskirtis – Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas – skirti gyventi dviem šeimoms

[6.2] ir pagalbinio ūkio paskirties pastatas [7.17.] (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ

KLASIFIKAVIMAS“)

Projektuotojas – Margarita Juškienė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 700207

Statytojas – fizinis asmuo V.B.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos m. sav. internetinėje svetainėje

www.palanga.lt ir adresu: Gintaro g. 37, Palangoje, iš anksto susitarus tel. +370 67016280.

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo el.paštu.: margarita.juskiene@gmail.com ir raštu

viešojo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2023-11-13 16val. nuotoliniu būdu jungiantis per nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/78161859950?pwd=SSLdECZOxy3ttQgKRo54jBawV7KkcF.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-10-23 13:09