Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Administracinės paskirties pastato, Gintaro g. 39 Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-07-04

Informuojame apie parengtus „Administracinės paskirties pastato, Gintaro g. 39 Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Administracinės paskirties pastato Gintaro g. 39, Palangoje statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas - Administracinės paskirties pastato Gintaro g. 39, Palangoje statybos

projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio statybos vieta – Gintaro g. 39, Palanga (žemės sklypo kadastro Nr. 2501/0025:88)

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas - Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių naudojimo paskirtis - 7.2. administracinės paskirties pastatai – pastatai

administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai,

kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai);

Projektuotojas – UAB „S. Juškos architektūros studija“ į. k. 133660424

Statytojas – UAB “B9 Group” į. k. 305946527

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos m. sav. internetinėje svetainėje

www.palanga.lt ir adresu: Vytauto g. 120-1, Palangoje, iš anksto susitarus tel. +370 67016280

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo el. paštu: stasysj1@gmail.com ir raštu viešojo

susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2023-07-18, 16 val. nuotoliniu būdu jungiantis per nuorodą

https://us04web.zoom.us/j/73175273189?pwd=0egYK7WaxJ1b6pVbRfCZBTFtjLNgGx.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-07-04 11:11