Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie numatomą Dvibučių gyvenamųjų namų sklypuose Latgalos g. 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Palangoje, statybos projekto (laida „A“) projektinių pasiūlymų viešinimą

2022-02-14

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės
dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas Dvibučių gyvenamųjų namų sklypuose Latgalos g. 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Palangoje, statybos projekto (laida „A“), projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Gyvenamosios
teritorijos. Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Statinio naudojimo paskirtis- Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“,
6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai.
Projektinius pasiūlymus parengė: Margarita Juškienė, individualios veiklos paž. Nr. 700207
Statytojas: UAB „Ritata“, į.k. 305697467
Adresas: Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
Palangos miesto savivaldybės svetainėje https://www.palanga.lt
M. Valančiaus g.21 Kaune, darbo dienomis 9.00- 18.00 val., iki 2022-02-28, iš anksto
susitarus tel.: 867016280.
Pasiūlymų teikimo būdas:
iki viešo susirinkimo Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami projektuotojui elektroniniu
paštu: margarita.juskiene @gmail.com arba registruotu paštu: M.Valančiaus g.21 LT-44275
Kaunas.
Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami projektuotojui viešojo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas numatytas 2022-02-28, 16.00 val. adresu: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga,
tačiau LR paskelbtos ekstremalios situacijos metu, viešasis susirinkimas vyks vaizdo
konferencijos būdu 2022-02 -28 , 18val. jungiantis per nuorodą:
https://us04web.zoom.us/j/72328182064?pwd=5633XGkq-yofP-4Zi2Ai1x0y9rjXAf.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-02-14 10:50