Ieškoti

Iš viso rezultatų:

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS VILIMIŠKĖS RAJONO DETALAUS SUPLANAVIMO PROJEKTO KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE JŪRAŽOLIŲ G. 32, PALANGOJE

2022-06-01

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. A1-1355 „Dėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimo žemės sklype Jūražolių g. 32, Palangoje“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-619.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalijimas, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Jūražolių g. 32, Palangoje.

TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, 8-460 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

PLANAVIMO INICIATORIUS: N. S.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

Detaliojo plano koncepcijai 2021-05-03 raštu Nr. (4.17.E) D3-1601 pritarė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima susipažinti nuo 2022-06-14 iki 2022-06-28 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje adresu Vytauto g. 112, Palanga, Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt, telefonu 8-460-48705, 8-460 41406, el. paštu administracija@palanga.lt, plano rengėjo patalpose – UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-18-619.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-06-01 14:33