Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Prekybos paskirties pastato, Kretingos g. 56, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-06-01

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Prekybos paskirties pastato, Kretingos g. 56, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Kretingos g. 56, Palanga, žemės skl. Kad. Nr. 2501/0033:90 Palangos m. k.v.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Prekybos paskirties pastatas (7.3.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tomas Savukynas, t.savukynas@cityprojects.lt, +370-647-30321

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Circle K Lietuva” J. Jasinskio g. 16A, 03163, Vilnius, lietuva@circlekeurope.com; +37052525002

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Smolensko g. 6-208, Vilnius, +370-647-30321, darbo dienomis 8:00-17:00 val. (prieš tai susisiekus telefonu), https://www.palanga.lt/skelbimai/6437?lang=lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023-06-22 (imtinai):

- raštu: Smolensko g. 6-208, Vilnius, LT-03201

- e-paštu: t.savukynas@cityprojects.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2023-06-22, 17:00 val.

Nuotolinio susirinkimo nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/82597997432  

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-06-01 13:56