Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradėtą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą teritorijoje tarp valstybinių miškų, Jūros g. ir Antano Valiuškos alėjos, Palangoje

2022-05-26

Informuojame, kad pradėtas rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp valstybinių miškų, Jūros g. ir Antano Valiuškos alėjos, Palangoje.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  -TPD Nr. K-VT-25-22-249.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-10 įsakymas Nr. A1-331 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp valstybinių miškų, Jūros g. ir Antano Valiuškos alėjos, Palangoje“.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-06 įsakymu Nr. A1-507 patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas, teritorijos naudojimo būdo, naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8 460 48705, e. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt

Planavimo iniciatorius – Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų žvaigždės parapija.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. 8 657 63323, e. paštas: info@neoforma.lt ; www.neoforma.lt

Informacija apie teritorijų planavimo dokumento koregavimo procesą ir viešinimą skelbiama Vyriausybės nustatyta bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Planavimo darbų programa

Informacija atnaujinta 2022-05-26 09:59