Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Valteriškės gatvės nuo Vilimiškės kelio iki žemės sklypo Valteriškės g. 59 (kad. Nr. 2501/41:496) Palangos mieste statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-12-21

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengto „Valteriškės gatvės nuo Vilimiškės kelio iki žemės sklypo Valteriškės g. 59 (kad. Nr. 2501/41:496) Palangos mieste statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Laisva valstybinė žemė,  Valteriškės g. nuo Vilimiškės kelio, Palanga. (X- 6200730.242; Y- 318427.188)

Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos (gatvės)

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – MB „Civen“, tel. +370 618 21545, el. p. civen.info@gmail.com

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. – Paulius Petrauskas, el. p.,  civen.info@gmail.com, tel. +370 618 21545.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2023-01-09 adresu Sodų g. 38 Radailiai, Klaipėdos rajonas, pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 8 618 21545. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projekto rengėją.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Radailių k., Sodų g. 38 pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 370 618 21545, el. p. civen.info@gmail.com.

Viešo susirinkimo data ir adresas: projektinių sprendinių pristatymas ir aptarimas su visuomenės atstovais organizuojamas savivaldybės patalpose Vytauto g. 112, Palanga bei nuotolinėje erdvėje. Susitikimo nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzkwY2FmNWQtZWEzMC00ZTU0LWEwNTktNDEzNGM2ODcyYWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de75f768-0758-4885-ab0b-7c47b4f76fa7%22%2c%22Oid%22%3a%2273af1b56-581b-496e-85ff-cce2d9ff4040%22%7d

Viešas susirinkimas vyks 2023-01-09 nuo 15 val. 00 min. iki 16 val. 00 min.

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

  • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  • Pasiūlymo teikimo data;
  • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-12-21 11:03