Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, pradedamas parengto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype, Birutės al. 44, Palangoje, projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas

2023-10-24

Informuojame, pradedamas parengto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype, Birutės al. 44, Palangoje (TPD Nr. www.tpdris.lt sistemoje: K-VT-25-20-236), projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype Birutės al. 44, Palangoje.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.gegužės 13d. įsakymu Nr. A1-621. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė projekto koncepcijai raštu 2023-10-05 Nr. (4.17 E) D3-3182

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB poilsio namai„Baltija“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palanga; el. paštas:info@baltijahotel.lt; tl: +37064048148.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Gervuogių takas 39, Palanga; tel: + 37069871080; el. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-11-07 iki 2023-11-20 imtinai: internetiniame tinklalapyje palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; iš plano rengėjo – gauti reikiamos informacijos el. paštu: [email protected] , informacija tel.+ 370 698 71080.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-11-07 iki 2023-11-20, viešas susirinkimas numatomas 2023-11-21 11 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt  ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-10-24 13:24