Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengtas „Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 53 ir žemės sklype, kurio kadastrinis numeris 2501/0036:99, Palangoje“.

2020-09-10

Informuojame, kad parengtas „Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 53 ir žemės sklype, kurio kadastrinis numeris 2501/0036:99, Palangoje“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-36.

Teritorijos planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Teritorijos planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas esamų sklypų sąskaita, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas planuojamoje teritorijoje.

2020-09-03 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (4.17)-D3-2783 pritarė detaliojo plano koncepcijai.

Taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Su projektu galima susipažinti nuo 2020-09-22 iki 2020-10-06 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje; Palangos miesto savivaldybės tinklalapyje.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatoriai: G. B. ir A. B., atstovaujami įgalioto asmens V. J., veikiančio pagal Vilniaus m. 36 - ojo notarų biuro įgaliojimą, 2018-08-01, notarinio registro Nr.7552.

Plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Kunigiškių g. 11A-3, LT-00169, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-10-06) planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; detaliojo plano rengėjui; www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2020-09-11 11:23