Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - „Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros keitimas teritorijoje tarp Šviesos g., Latgalos g. ir Monciškės gatvės“

2023-07-18

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - „Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros keitimas teritorijoje tarp Šviesos g., Latgalos g. ir Monciškės gatvės“.

TPD Nr. www.tpdris.lt sistemoje:  K-VT-25-21-428.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. 

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo suformavimas, teritorijos naudojimo būdo keitimas, naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.6 punktu patvirtinto Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros keitimas planuojamoje teritorijoje.

2023-06-16 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (4.17 E) D3-2117 pritarė detaliojo plano koncepcijai.

Su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti nuo 2023-07-26 iki 2023-08-09 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Pirties g. 7A, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: projektopartneris@gmail.com, ar tel. 8-602-22922.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: [email protected]; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.: K-VT-25-21-428);  detaliojo plano rengėjui - UAB "PROJEKTO PARTNERIS", Pirties g. 7A, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-08-02 iki 2023-08-09 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2023-08-10, 10 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: MB „Turto vystymo sprendimai“, atstovaujami įgalioto fizinio asmens V.J.

Plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Pirties g. 7A, LT-00230, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-07-18 11:45