Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengtas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Žemynos g., Plytų g. ir žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2720-9378 (valstybinio miško), Palangoje

2023-06-26

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - „Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Žemynos g., Plytų g. ir žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2720-9378 (valstybinio miško), Palangoje“.

TPD Nr. www.tpdris.lt sistemoje:  K-VT-25-22-520.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimas, žemės naudojimo būdo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

2023-06-01 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (4.17 E) D3-1943 pritarė detaliojo plano koncepcijai.

Su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti nuo 2023-07-04 iki 2023-07-18 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Pirties g. 7A, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: projektopartneris@gmail.com, ar tel. 8-602-22922.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: [email protected]; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.: K-VT-25-22-520);  detaliojo plano rengėjui - UAB "PROJEKTO PARTNERIS", Pirties g. 7A, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-07-11 iki 2023-07-18 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2023-07-19, 10 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys M.P., G.V.

Plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Pirties g. 7A, LT-00230, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Sprendiniai

Aiškinamas raštas

 

Informacija atnaujinta 2023-06-26 08:52