Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto koregavimą žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:587, Palangoje

2021-04-01

 

Informuojame, kad skelbiamas teritorijų planavimo dokumento - „Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:587, Palangoje“ svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-284.

Teritorijos planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Teritorijos planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 1995 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 17, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

2021-03-24 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (4.17.E)-D3-1160 pritarė detaliojo plano koncepcijai.

Su projektu galima susipažinti nuo 2021-04-14 iki 2021-04-27 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Pirties g. 7A, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: [email protected], ar tel. 8-602-22922. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: [email protected]; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.: K-VT-25-20-284);  detaliojo plano rengėjui - UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į. k. 304461478, Pirties g. 7A, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-04-14 iki 2021-04-27 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma. Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: A. B. ir E. B., atstovaujami įgalioto asmens V. J., veikiančio pagal 2020-04-26 Šiaulių miesto 2-ojo notaro biuro įgaliojimą, notarinio registro Nr. LV-865. 

Plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Pirties g. 7A, LT-00230, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-04-06 10:51