Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad skelbiamas „Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pylimo g. 113, Palangoje“ svarstymo su visuomene baigiamasis etapas

2020-07-27

Informuojame, kad skelbiamas „Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pylimo g. 113, Palangoje“ svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-430.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemes naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Teritorijos planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, koregavimas žemės sklype Pylimo g. 113, Palangoje.

2020-02-24 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė „Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pylimo g. 113, Palangoje“ koncepcijai, raštu Nr. (4.17)-D3-933.

Su projektu galima susipažinti nuo 2020-08-10 iki 2020-08-24 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, adresu Vytauto g. 112, Palanga, IV aukšte; savivaldybės internetiniame tinklalapyje (www.palanga.lt) , bei  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, el. paštu: info@jastudija.lt , ar tel. 8-698-47048.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020-08-17 iki 2020-08-24 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2020-08-24 10 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, detaliojo plano rengėjui - UAB  J ir A  architektūros studija, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, el. paštu: info@jastudija.lt , ar tel. 8-698-47048.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);  detaliojo plano rengėjui - UAB  J ir A  architektūros studija, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, tel. 8699 47048, el.paštas: info@jastudija.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Informacija atnaujinta 2020-07-27 09:31