Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimą teritorijoje tarp Šventosios g., Mokyklos g. ir Antano Valiuškos alėjos, Palangoje

2021-09-16

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) -  Šventosios gyvenvietės  detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Šventosios g., Mokyklos g. ir Antano Valiuškos alėjos, Palangoje. TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-190.

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.   Tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo ribų keitimas prijungiant laisvą valstybinę žemę, naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr.38   2 punktu, keitimas planuojamoje teritorijoje.

2021-08-30 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė    Šventosios gyvenvietės  detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Šventosios g., Mokyklos g. ir Antano Valiuškos alėjos, Palangoje, koncepcijai,  raštu Nr. (4.17.E)-D3-3002.

Su projektu galima susipažinti nuo  2021-09-27 iki 2021-10-11   Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: rgpalanga@gmail.com, ar tel. 8-698-83701; Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-10-04 iki 2021-10-11 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.   Karantino atveju, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas  2021-10-12,  10 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą:

https://join.skype.com/gAa5amRWTkuu.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);  detaliojo plano rengėjui - UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-698-83701 el.paštas: info.vrp@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-09-20 15:06