Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo projektą teritorijoje tarp Kopų g., Šventosios upės ir žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje

2021-11-16

Informuojame, kad rengiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Kopų g., Šventosios upės ir žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje, projektas.

Nr. TPDRIS: K-VT-25-18-428

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-10  įsakymu Nr. A1-1049.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, sprendinių koregavimas teritorijoje tarp Kopų g., Šventosios upės ir žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2022 m. IV ketvirtis.

Taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: R.D.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Adresas korepondencijai: Gervuogių takas 39, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Įsakymas
Inicijavimo sutartis
Sutarties pakeitimas
Sutarties pakeitimas
Planavimo darbų programa
Programos pakeitimas

Informacija atnaujinta 2024-05-16 16:01