Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pritarimą Palangos miesto savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijai

2023-05-24

Informuojame, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė 2023 m. gegužės 23 d. raštu Nr. (4.17.) D3-1840 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano (TPD Nr. S-RJ-25-23-346) koncepcijos“ pritarė Palangos miesto savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijai. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje taip pat buvo nuspręsta, kad nereikia atlikti Palangos miesto savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Su pasirinkta alternatyva bei motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą ir SPAV nerengimo priežastis, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas,   TPD numeris S-RJ-25-23-346.

Specialiojo plano keitimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. A1-14 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano“.

Specialiojo plano organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, el. p. administracija@palanga.lt., interneto svetainės adresas www.palanga.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. +370 5273 3385, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.daugela.lt. Plano vadovas – Nerijus Gerdvilis, tel. (8 650) 83 836, el. p. nerijus@daugela.lt.

Pasiūlymai dėl rengiamo Palangos miesto savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas numeris sistemoje S-RJ-25-23-346), visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo supažindinimo pabaigos.

Informacija atnaujinta 2023-05-26 10:56