Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto keitimą teritorijoje tarp valstybinių miškų ir pravažiavimo (žemės sklype Užkanavės g. 33, Palangoje)

2021-12-06

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto keitimą teritorijoje tarp valstybinių miškų ir pravažiavimo (žemės sklype Užkanavės g. 33, Palangoje).

Planuojama teritorija: žemės sklypas Užkanavės g. 33, Palangoje. Planuojamos teritorijos plotas – 0.8000 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, 00153 Palanga, tel. Nr. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, el. paštas administracija@palanga.lt, internetinė svetainė www.palanga.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Kopų slėnis“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7/ M. Mažvydo al. 2, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-13 įsakymas Nr. A1-1290.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 1995 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 17, keitimas planuojamoje teritorijoje.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-21-555). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.

Informacija atnaujinta 2021-12-06 10:07