Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, apie parengtą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose unikalūs Nr. 4400-2091-5017, 4400-2603-3823 (valstybinis miškas) ir teritorijoje prie jų, Palangoje

2021-06-29

Informuojame, apie parengtą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose unikalūs Nr. 4400-2091-5017, 4400-2603-3823 (valstybinis miškas) ir teritorijoje prie jų, Palangoje.

TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-239.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. A1-605 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose unikalūs Nr. 4400-2091-5017, 4400-2603-3823 (valstybinis miškas) ir teritorijoje prie jų, Palangoje“.

Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga., Tel: (8 460) 48 714, (8 460) 34 109, el. paštas: administracija@palanga.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g. 21, LT-44275 Kaunas, Įmonės kodas 133660424, el. p. stasysj1@gmail.com. Projekto vadovas Stasys Juška, atestato Nr. ATP 184.

Planuojama teritorija: žemės sklypai unikalūs Nr. 4400-2091-5017, 4400-2603-3823 (valstybinis miškas) ir teritorijoje prie jų, Palangoje. Planuojamos teritorijos plotas - apie 12,5000 ha.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, funkcines zonas inžinerinės infrastruktūros vystymui, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemėnaudų formavimas tikslinant infrastruktūros objektų išdėstymą, žemės sklypų suformavimas, teritorijos naudojimo paskirties, būdo, naudojimo reglamentų nustatymas, miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Koncepcija nerengiama.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima susipažinti nuo 2021-07-12 iki 2021-07-23 imtinai Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt, telefonu 8 460 34 109, 8 460 34113, 867526228, el. paštu: architektas@palanga.lt, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-20-239.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 1

Brėžinys 2

Aprašomoji lentelė 1

Aprašomoji lentelė 2

Informacija atnaujinta 2021-06-29 16:55