Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Boilerinės pastato pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš negyvenamosios į viešbučių ir kapitalinio remonto, Palanga, Vytauto g.148A, projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-09-26

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Boilerinės pastato pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš negyvenamosios į viešbučių ir kapitalinio remonto, Palanga, Vytauto g.148A, projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

 1. Statinio statybvietės adresas: Palanga,Vytauto g. 148A, žemės sklypo kad. nr. 2501/0025:52 Palangos m. k.v.
 2. Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 pagrindinė pastatų paskirtis yra viešbučių
 3. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas- komercinės paskirties objektų teritorijos.
 4. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636.
 5. Statytojas: UAB Ribas verslo grupė. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636
 6. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2022 m. nuo rugsėjo mėn. 23 d. iki spalio 13 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, tel. (8678)10636, arba internetinėje svetainėje  https://www.palanga.lt/
 7. 2022 m. nuo rugsėjo mėn. 23 d. iki spalio 13 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. p. info@vakaruarchitektura.lt
 8. Viešas susirinkimas vyks 2022 spalio 13 d. (ketvirtadienį)16.00 val. nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda:   https://us04web.zoom.us/j/79448673431?pwd=irqHTfZmByVmdlASDRz1rES8cK2aqj.1 Meeting ID: 794 4867 3431 Passcode: 0TeXZ6  

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija

                                                         
Informacija atnaujinta 2022-09-26 14:04