Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengto žemės sklypo Vanagupės g. 13, Palanga detaliojo plano koregavimo projektą

Informuojame apie parengto žemės sklypo Vanagupės g. 13, Palanga detaliojo plano koregavimo projektą
2020-01-06

Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Vanagupės g. 13, Palanga detaliojo plano koregavimo projekto svarstymo su visuomene supaprastinta tvarka baigiamasis etapas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: „Dėl žemės sklypo Vanagupės g. 13, Palanga detaliojo plano koregavimo“ Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. A1-884, „Dėl pritarimo UAB „Minera“ atstovaujamos įgalioto asmens S. P. pasiūlymui“ Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. A1-707“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-17-425.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalijimas, žemės naudojimo būdo, naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. 181 patvirtinto žemės sklypo Vanagupės g. 13, Palangoje, detaliojo plano koregavimas.

Planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr. A1-1073.

Teritorijos koncepcija – pritarimas 2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr. TK5-10.

Su projektu galima susipažinti nuo 2020-01-14 iki 2020-01-27 imtinai informacinėje Palangos miesto savivaldybės sistemoje www.palanga.lt, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje tpdris.lt TPD Nr. K-VT-25-17-425, detaliojo plano rengėjo patalpose Minijos g. 140-3, Klaipėda ir Palangos miesto savivaldybės administracijoje (Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje) Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel. (8-460) 48 705, el. paštas administracija@palanga.lt. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki susipažinimo laikotarpio pabaigos detaliojo plano iniciatoriui (įgaliotam asmeniui) – UAB „Minera“, atstovaujamai įgalioto asmens Simonos Pociūtės, Minijos g. 140-3, Klaipėda, LT-93259 ir planavimo organizatoriui - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel. (8-460) 48 705, el. paštas administracija@palanga.lt. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kūrybinis projektas“, Minijos g. 140-3, LT-93259, Klaipėda, tel.: 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai@gmail.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Sprendinių brėžinys

Aiškinamasis raštas

Servitutų planas

Informacija atnaujinta 2020-01-06 10:03