Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie skelbiamą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype J.Basanavičiaus g. 9, Palangoje

2022-12-01

Informuojame, kad skelbiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype J.Basanavičiaus g. 9, Palangoje, parengto projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Nr. TPDRIS: K-VT-25-20-396

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-13 įsakymu Nr. A1-1195.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype J. Basanavičiaus g. 9, Palangoje.

2022-07-12 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype J. Basanavičiaus 9, Palangoje, koncepcijai, raštu Nr. (4.17.E) D3-2717.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel.: (8 460) 48 708, (8 460) 48 714, el. [email protected], architektas@palanga.lt

Planavimo iniciatorius: : UAB ,,Mitnas“, Linkmenų g. 5, LT-09300, VILNIUS;  Tel. 8 65094710; El. darius@prenta.lt

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Adresas korespondecijai – Gervuogių takas 39, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-12-12 iki 2022-12-23 imtinai: internetiniame tinklalapyje palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;

iš plano rengėjo – gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: [email protected] , informacija tel.+ 370 698 71080.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-12-12 iki 2022-12-23 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Viešas susirinkimas nenumatomas.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt  ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-12-01 13:15