Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Nendrės gatvės rekonstravimo ir Tremtinių gatvės statybos, Palangos mieste“ projektinius pasiūlymus

2022-07-28

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti „Nendrės gatvės rekonstravimo ir Tremtinių gatvės statybos, Palangos mieste“ projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas – Nendrės gatvė, Tremtinių gatvė , Palangos miestas.

Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos, keliai (gatvės)

Statybos rūšis- rekonstravimas, nauja statyba.

Projektuotojas ir projekto vadovas Paulius Baltmiškis, kvalifikacijos atestatas Nr. 23866, kontaktinė informacija: el. paštas: paulius979@yahoo.com,  tel. 861887476.

Statytojas: Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, Palanga, LT-00153, tel 8 (460) 48705, el.paštas: administracija@ palanga.lt.

Su projekto sprendiniais galima susipažinti iki 2022-08-17, kreipiantis į projekto rengėją arba Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt.

Viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-17 16.00 val. Vytauto g. 112, Palanga, Palangos miesto savivaldybės patalpose.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-07-28 10:01