Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, apie baigiamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimą teritorijoje tarp Gubojų g. Šventosios g. ir žemės sklypo Šventosios g.11, Palangoje

2020-11-16

Informuojame, apie baigiamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas teritorijoje tarp Gubojų g. Šventosios g. ir žemės sklypo Šventosios g.11, Palangoje dokumentą.TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-213.

Planavimo tikslai

Nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, bet keičiant naudojimo būdą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, optimalią urbanistinę struktūrą, inžinerinius koridorius, Palangos miesto tarybos 2000 metų kovo 21d. sprendimu Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas teritorijoje tarp Gubojų g. Šventosios g. ir žemės sklypo Šventosios g.11, Palangoje.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio mėn. 9 d. Įsakymas Nr. A1-427 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Gubojų g. Šventosios g. ir žemės sklypo Šventosios g.11, Palangoje“

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020-10-16 raštu Nr. (4.17)-D3-3211 pritarta detaliojo plano koncepcijai.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48 705, el. paštas administracija@palanga.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-25-18-213.

Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Palangos miesto  savivaldybės savivaldybės internetiniame puslapyje ir tpdris.lt

Viešas susirinkimas vyks nuotolinės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. gruodžio  14 d.  15 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios): https://us05web.zoom.us/j/87095533905?pwd=R2lEcXpmMlZtclAzOU5lZjlTOExYdz09

Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, 00153 Palanga, tel. (8 460) 48705, el. p. administracija@palanga.lt, interneto tinklalapis – www.palanga.lt

Detaliojo plano rengėjas – UAB „LINIA MARES“. Ramybės g.21, Palanga. Telefonas: + 370 618 44715. El. paštas: nida.zitkiene@gmail.com.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2020-11-23 10:54