Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano teritorijoje tarp Gubojų g., Pašventupio kel., Šventosios upės ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0012:152, Palangoje, keitimo projektas.

Informuojame, kad rengiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano teritorijoje tarp Gubojų g.,...
2019-12-17

Informuojame, kad rengiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano teritorijoje tarp Gubojų g., Pašventupio kel., Šventosios upės ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0012:152, Palangoje, keitimo projektas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-181.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, numatant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo (-ų) visuomenės poreikiams suformavimas, įvertinant galimybę laisvą valstybinę žemę prijungti prie esamų žemės sklypų, žemės sklypo (-ų) naudojimo būdo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, keitimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. A1-343.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: Regina Šimaitienė, Gubojų g. 2, Palanga.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2019-12-17 13:57