Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Pirties g. 4, Palangoje

2020-06-05

Informuojame, kad rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pirties g. 4, Palangoje. Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-537.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. A1-1282.

Teritorijos planavimo dokumento uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo būdo keitimas, teritorijosnaudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pirties g. 4, Palangoje.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2020 m. III ketvirtis.

Taikoma bendra teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie parengtus teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „BJK“, Naujoji uosto g.11, LT992121, Klaipėda. Telefonas:+370 46 313234. El.paštas: info@kleta.lt.

Plano rengėjas: UAB „Studija PS“, Ribiškių sodų 3-ioji g.49, Vilnius. Telefonas: + 370 618 11933. El. paštas: pauliusarch@yahoo.com.

Informacija atnaujinta 2020-06-05 10:36