Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Mokslo paskirties pastato Virbališkės tak. 4, Palangoje, kapitalinio remonto projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-08-29

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu  „Mokslo paskirties pastato Virbališkės tak. 4, Palangoje, kapitalinio remonto projekto“  projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

  1. Statinio statybvietės adresas : Palangos m., Virbališkės tak. 4, sklypo kad. Nr. 2501/0028:240 Palangos m. k. v .
  2. Remontuojamo pastato būsima paskirtis: sutinkamai STR 1.01.03:2017 p. 6.4 yra mokslo paskirties pastatas.
  3. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J. Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, mob.: +370 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt , projekto vadovas – Gytis Zubavičius.
  4. Statytojas: Palangos miesto savivaldybės administracija. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Danutė Zubavičienė,  J. Zauerveino g.5-7, LT-92122 Klaipėda, tel.:  +370 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt;
  5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki

2023 rugsėjo 19 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  J. Zauerveino g.5-7, LT-92122 Klaipėda, Tel.:  +370 46 216071.

  1. Iki 2023 rugsėjo 20 d. viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda.
  2. Viešas susirinkimas vyks 2023-09-20 d. 15.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose adresu Vytauto g. 112, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-08-29 14:47