Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimą žemės sklypuose Ilgoji g. 44, 50, 52, 54, Palangoje

2021-11-26

Informuojame visuomenę apie parengtą Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimą žemės sklypuose Ilgoji g. 44, 50, 52, 54, Palangoje.

Susipažinti su detaliuoju planu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2021 m. gruodžio 8 d. iki 2021 m. gruodžio 22 d. imtinai, internetiniame tinklalapyje www.palanga.lt; UAB „Neoforma“ patalpose žemiau nurodytu adresu, darbo dienomis, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu +370 657 63323, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt -TPD Nr. K-VT-25-19-634

Detaliojo planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. (8 460) 48705, e. paštas: administracija@palanga.lt ; interneto svetainės adresas: www.palanga.lt

Detaliojo planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8 657) 63323, e. paštas:  info@neoforma.lt , interneto svetainės adresas: www.neoforma.lt

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas esamų sklypų sąskaita, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44  1.2 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Detaliojo plano koncepcijai pritarta Palangos miesto savivaldybės administracijos 2021-06-07 raštu Nr. (4.17.E) D3-2089).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki susipažinimo su parengtais detaliojo plano sprendiniais pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-11-26 09:03