Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, pradedamas parengto žemės sklypo Kontininkų g. 6, Palangoje, detaliojo plano, Nr. TPDRIS: K-VT-25-22-396, projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas

2023-10-05

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalinimas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas. Papildomi planavimo uždaviniai:  nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;  numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; nustatyti apželdinamos teritorijos dalis (zonas).

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-1012. Vadovaujantis darbų programa SPAV neatliekamas, rengiama koncepcija.

2023-10-02 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė projekto koncepcijai raštu Nr. (4.17E)D3-3106.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB ,, Saulė jūra “, Savanorių pr. 219A, VilniusEl. paštas: arunas@gilesta.lt Telefonas: + 370 670 68086.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Gervuogių takas 39, Palanga; tel: + 37069871080; el. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com .

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-10-16 iki 2023-10-27 imtinai: internetiniame tinklalapyje palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-10-16 iki 2023-10-27, viešas susirinkimas numatomas 2023-10-30 11 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt  ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

PRIDEDAMA:

Informacija atnaujinta 2023-10-05 13:07