Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gintaro gatvės (nuo Smilčių gatvės iki Ganyklų gatvės) Palangoje statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-08-01

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti „Gintaro gatvės (nuo Smilčių gatvės iki Ganyklų gatvės) Palangoje statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai.

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Palangos miesto, Gintaro gatvė. Kadastrinis Nr.: 4400-5018-9952; 4400-4729-7907

  1. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: inžineriniai tinklai.
  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis- inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai.

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. 1594) tel. 8698 38297 el. paštas kestas@patvanka.lt UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas info@patvanka.lt

  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Palangos  miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, LT- 00153  Palanga, tel. (8 460) 48705,  el. paštas [email protected]

  1. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris:

Palangos miesto savivaldybės tinklalapyje www.palanga.lt ; Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, LT- 00153  Palanga. Atsakingas asmuo – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnysis patarėjas Giedrius Ramonas, tel. (8 460) 34119, el. paštas –  giedrius.ramonas@palanga.lt

  1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 12:00 val. elektroniniu paštu kestas@patvanka.lt,  tel. Nr. 8 698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, LT- 00153  Palanga IV aukšto posėdžių salė

  Viešinimo laikas: 2022-08-18, 15:15 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-08-05 08:10