Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad pradedamas rengti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Vytauto g. 4, Palangoje inicijavimo pagrindu

2020-12-22

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. Tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 Faks. (8 460) 40 217, (8 460) 40 216, el. paštas administracija@palanga.lt,  interneto svetainė www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB "Vytauto 4", atstovaujama direktoriaus Evgeni Hiterer, adresas K. Kalinausko g. 24-404, LT-03107 Vilnius

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype Vytauto g. 4, Palangoje. Planuojamos teritorijos plotas 1,7718 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-20 įsakymas "Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Vytauto g. 4, Palangoje"  Nr. A1-676. Detaliojo plano koncepcija rengiama. Koncepcijos nepriklausomas vertinimas: neatliekamas. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-25-20-277. 

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Su planavimo drabų programa galima susipažinti Palangos miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.palanga.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Su parengta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-25-20-277.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

Apie parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vietą ir laiką informacija bus teikiama papildomai.

PV Asta Kariniauskienė

Informacija atnaujinta 2021-03-14 20:07