Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planą

2022-05-23

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planą

Vadovaujantis:

  • Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklėmis,  patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“,
  • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1-253 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“,
  • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1-306 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“

yra parengtas Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Infrastruktūros vystymo planas).

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. interneto svetainė https://enmin.lrv.lt). Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel. (8 602) 47 359, jevgenija.jankevic@enmin.lt  

Plano rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel. +370 37 323209, faks.+370 37 337257, el.p. ardynas@ardynas.lt, www.ardynas.lt. Projekto vadovas Mantas Morkvėnas (komunikacija, administravimas) +370 699 69161, el.p. m.morkvenas@ardynas.lt, teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė (teritorijų planavimas) +370 616 86916, el.p. z.labanauskiene@ardynas.lt .

Infrastruktūros vystymo plano proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Rengimo etapo metu buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV), Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1-89 „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai“, atsižvelgiant į SPAV ir tarpvalstybinių konsultacijų su Latvijos Respublika rezultatus, pritarė Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai, apjungiančiai darnaus vystymo aspektu palankiausias I(1) ir IV(1) alternatyvas, kurios yra paskelbtos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. S-NC-00-20-411).

Supažindinimo tvarka: su parengto Infrastruktūros vystymo plano sprendiniais nuo 2022 m. gegužės 26 d. iki 2022 m. liepos 26 d. imtinai susipažinti galima:

  • Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: enmin.lrv.lt (Skelbimų skiltyje)
  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistemoje TPDRIS (http://www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-20-411)

Vieša Infrastruktūros vystymo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2022 m. birželio  23 d. iki 2022 m. liepos 26 d. (imtinai) Planavimo organizatoriaus buveinėje adresu Gedimino pr. 38, Vilniuje (tel. (8 5) 203 4696, faks. (8 5) 203 4692, (8 602) 47 359). Į viešą ekspoziciją įleidžiami tik iš anksto telefonu (8 602) 47 359 užsiregistravę asmenys.

Baigiamasis susirinkimas-konferencija bus organizuojamas 2022 m. liepos 27 d. 12:00 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patalpose (Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius), 413 kab.

Papildomai vyks viešo baigiamojo susirinkimo-konferencijos tiesioginė internetinė vaizdo transliacija. Nuoroda: https://tinyurl.com/BalticWind

Baigiamojo susirinkimo – konferencijos vieta ir laikas bei internetinės transliacijos nuoroda, esant pasikeitimams, bus patikslinta  likus 5 darbo dienoms iki viešo baigiamojo susirinkimo-konferencijos datos planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir TPDRIS.

Ekstremaliosios situacijos ar karantino metu apribojus visuomenės patekimą į valstybinių įstaigų, taip jų ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, patalpas, uždraudus renginius uždarose patalpose ar apribojus jose galimą lankytojų skaičių, Infrastruktūros vystymo plano viešas pristatymas bus organizuojamas tik tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. liepos 27 d. 12:00 val.  

(asmenims, apie ketinimą dalyvauti baigiamajame susirinkime-konferencijoje pranešusiems el. paštu jevgenija.jankevic@enmin.lt, taip pat bus atsiųsta aktyvi internetinės vaizdo transliacijos nuoroda).

Pasiūlymus Infrastruktūros vystymo plano sprendiniams raštu galima teikti planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos ir jos metu. Po baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos pateikti pasiūlymai nebus priimami.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Priedai

Informacija atnaujinta 2022-05-23 08:58