Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad yra parengtas Žemės sklypo Liepojos pl. 1 ir teritorijos prie žemės sklypo Liepojos pl. 1, Palangoje, detalusis planas (TPD Nr. K-VT-25-18-195, www.tpdris.lt)

2020-08-20

Informuojame, kad yra parengtas Žemės sklypo Liepojos pl. 1 ir teritorijos prie žemės sklypo Liepojos pl. 1, Palangoje, detalusis planas (TPD Nr. K-VT-25-18-195, www.tpdris.lt)

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. A1-1488 „Dėl žemės sklypo Liepojos pl. 1 ir teritorijos prie žemės sklypo Liepojos pl. 1, Palangoje, detaliojo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 el. paštas: administracija@palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius, tel. +370 694 97024, el. paštas [email protected]. Pagal įgaliojimą iniciatoriaus pareigas atlieka UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, faks.: +370 37 313337, el.paštas: [email protected], architektė Gintarė Karpavičienė, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: +370 652 80608, el. paštas: gintare.karpaviciene@geometra.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, faks.: (8 37) 31 17 33, el.paštas: [email protected], architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.

Planuojama teritorija – Palangos oro uosto teritorija su gretimybėmis: sklypas kad. Nr. 2501/0017:181 (plotas – 157,0592 ha, adresas Liepojos pl. 1, Palanga) ir sklypas kad. Nr. 2501/0017:106 (plotas – 4,2650 ha, adresas Liepojos pl. 6, Palanga) su laisvos valstybinės žemės plotais ir teritorijomis reikalingomis skrydžių saugumui užtikrinti (164,8353 ha).

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros nustatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, įvertinant galimybę dalį miško žemės paversti kitomis naudmenomis, žemę paimant visuomenės poreikiams ar laisvą valstybinę žemę prijungiant prie Palangos oro uosto teritorijos, žemės sklypo (-ų) suformavimas, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 36 patvirtinto žemės sklypo  Liepojos pl. 1, Palangoje, detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.

Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.

Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais bei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima bus susipažinti nuo 2020-08-31 iki 2020-09-28  Palangos miesto savivaldybės skelbimų lentoje (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga), Palangos miesto savivaldybės administracijos Šventosios seniūnijos skelbimų lentoje (Šventosios g. 14, LT-00306 Palanga) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2020-08-31 iki 2020-09-28  Palangos miesto savivaldybės skelbimų lentoje (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga), Palangos miesto savivaldybės administracijos Šventosios seniūnijos skelbimų lentoje (Šventosios g. 14, LT-00306 Palanga) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Viešasis svarstymas vyks 2020-09-28 11.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga).

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 708, faksas (8 460) 40 217, el. paštas architektas@palanga.lt  ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (TPD Nr. K-VT-25-18-195, www.tpdris.lt)per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2020-08-20 16:57