Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gamybos paskirties pastato Mėguvos g. 14, Palanga, paprastojo remonto projektas, keičiant paskirtį į gyvenamąją (trijų ir daugiau butų)“ projekto projektinius pasiūlymus.

2023-09-12

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Gamybos paskirties pastato Mėguvos g. 14, Palanga, paprastojo remonto projektas, keičiant paskirtį į gyvenamąją (trijų ir daugiau butų) projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinio vieta – Palangos m. sav., Palangos m., Mėguvos g. 14, sklypo kad. Nr. 2501/0010:173. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – Gamybos.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statytojas – D M.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „Projektų uostas“, adresas Tilžės g. 15, Klaipėda, tel. (8 611) 67738, el. p. projektuuostas@gmail.com.

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose Tilžės g. 15 Klaipėdoje, tel. (8 611) 67738 , nuo 2023-09-08 iki 2023-09-28 darbo dienomis nuo 10 iki 16 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.palanga.lt/?lang=lt. Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2023-09-28 dienos, projektuotojui el. paštu projektuuostas@gmail.com, Lietuvos paštu Tilžės g. 15, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2023-09-28 16.00 val.

Statytojui pageidaujant viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuotoliniu būdu. Bus sudaryta galimybė asmenims dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, naudojant „Zoom“ susitikimų programos platformą, užtikrinama visiems viešai prieinama transliacija ir sudarytos sąlygos transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus. Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos.

Informacija prisijungimui:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/77687842714?pwd=j1qbdTXI9gG8uRwwczJJgacbaj0igA.1

Meeting ID: 776 8784 2714 Passcode: 4adnXm

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-09-12 11:48