Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimą teritorijoje tarp melioracijos griovio šiaurinėje ir vakarinėje dalyje, Pavėsio tako ir Didžiosios g., Palangoje, projektas.

2021-06-08

Informuojame, kad rengiamas Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimo teritorijoje tarp melioracijos griovio šiaurinėje ir vakarinėje dalyje, Pavėsio tako ir Didžiosios g., Palangoje, projektas. Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-55.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-100.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, numatant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas, žemės sklypų naudojimo būdo ir naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto detaliojo plano keitimas planuojamoje teritorijoje.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2021 m. IV ketvirtis.

SPAV reikalingumas – neatliekamas (susipažinti su SPAV neatlikimo motyvais galima Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, Palanga).

Koncepcijos rengimas – koncepcija rengiama.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo M.D.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2021-06-08 15:08