Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengtas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Kregždžių, Jonpaparčio gatvės ir melioracijos griovio, Palangoje

2022-10-06

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS ŠVENTOSIOS GYVENVIETĖS DETALIOJO PLANO KEITIMAS TERITORIJOJE TARP KREGŽDŽIŲ, JONPAPARČIO GATVĖS IR MELIORACIJOS GRIOVIO, PALANGOJE. TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-166.

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A1-298 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Kregždžių, Jonpaparčio gatvės ir melioracijos griovio, Palangoje“.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo (-ų) suformavimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, keitimas teritorijoje tarp Kregždžių, Jonpaparčio gatvės ir melioracijos griovio, Palangoje.

TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, 8-460 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

PLANO RENGIMĄ INICIJUOJA: E.P., L.V., L.M., I.E., C.E.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

Detaliojo plano koncepcijai raštu 2022-06-29 Nr. (4.17.) D3-2534 pritarė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Su projektu galima susipažinti nuo 2022-10-19 iki 2022-11-04 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, ketvirtame aukšte, adresu Vytauto g. 112, Palanga, Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt, telefonu 8-460-48705, 8-460 41406, el. paštu administracija@palanga.lt, plano rengėjo patalpose – UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-21-166.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-10-27 iki 2022-11-04 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, ketvirtame aukšte, Vytauto g. 112, Palanga.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2022-11-07 10 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, ketvirtame aukšte, adresu Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas 1

Aiškinamasis raštas 2

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-11-09 13:20