Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradedamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0011:169, Palangoje

2020-09-18

Informuojame apie pradedamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0011:169, Palangoje.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-2.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-1717„Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0011:169, Palangoje“.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-2.

Teritorijos planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros nustatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas esamo sklypo sąskaita, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Koncepcijos rengimas – koncepcija rengiama.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48 705, el. p. administracija@palanga.lt.; www.palanga.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo E.F.

Plano rengėjas - UAB „A22“; Gudobelių g. 1C-2, LT-00185 Palanga, tel. mob. 8 616 72219; el. paštas: a22architektai@gmail.com .

Planavimo terminai: pradžia – 2019 m., pabaiga – 2021 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2020-09-18 14:19