Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gyvenamojo namo L. Vaineikio g. 10, Palangoje, rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-07-20

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Gyvenamojo namo L. Vaineikio g. 10, Palangoje, rekonstravimo projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Palanga, L. Vaineikio g. 10, kad. Nr. 2501/0032:275 Palangos k.v.

 Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis/būdas. Kita/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Adiurate“, I. Kanto g. 32, Klaipėda, projekto vadovas Remigijus Petrauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 329), tel. nr. 865387778, el. paštas adiurate@gmail.com. 

 Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

E.B., P.B.

 Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektuotojo patalpose I. Kanto g. 32, Klaipėda, tel. Nr. 865387778, darbo dienomis 09:00-17:00, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu arba atsiuntus pranešimą emaliu – adiurate@gmail.com;

 Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022 rugpjūčio 08 d. 16 val.,  el. paštu  [email protected].

 Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Palangos miesto savivaldybės patalpose Vytauto g. 112, Palanga, 2022 m. rugpjūčio 08, 16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-07-20 09:57