Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „S. Daukanto gatvės ruožo nuo J. Basanavičiaus g. iki Kęstučio g. kapitalinio remonto ir lietaus vandens tinklų statybos, Palangoje, projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-12-23

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „S. Daukanto gatvės ruožo nuo J. Basanavičiaus g. iki Kęstučio g. kapitalinio remonto ir lietaus vandens tinklų statybos, Palangoje, projekto“ projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas

Daukanto g. Palanga, Palangos m. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (S. Daukanto g.)

02 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus vandens tinklai)

03 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (ūkinių nuotekų tinklai)

04 Inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai (geriamojo vandentiekio tinklai)

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (projekto vadovas)

UAB „URBAN LINE“ Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: info@urbanline.lt; tel. 8 631 50764;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

UAB „URBAN LINE“ Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: info@urbanline.lt; tel. 8 631 50764;

Statytojas

Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, 00153 Palanga; el. paštas: [email protected]; tel. 8 460 48705; Atsakingas atstovas – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnysis patarėjas Giedrius Ramonas, tel. 8 460 34119, el. paštas: giedrius.ramonas@palanga.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.palanga.lt)

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023-01-12 d. el. paštu greta.janulyte@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

Viešasis susirinkimas įvyks 2023-01-12 d. 16:00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukšto fojė.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-12-23 11:10