Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Sodo pastato (unikalus Nr.2598-4003-7012) ir garažo (unik.Nr.2598-4003-7020) rekonstravimo, sujungiant į vieno buto gyvenamąjį namą Pušelių tak.16, Palangoje, projektas“ projektinius pasiūlymus

2023-06-09

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtų „Sodo pastato (unikalus Nr.2598-4003-7012) ir garažo (unik.Nr.2598-4003-7020) rekonstravimo, sujungiant į vieno buto gyvenamąjį namą Pušelių tak.16, Palangoje, projektas“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas: „Sodo pastato (unikalus Nr.2598-4003-7012) ir garažo (unik.Nr.2598-4003-7020) rekonstravimo, sujungiant į vieno buto gyvenamąjį namą Pušelių tak.16, Palangoje, projektas “.

Statinių adresas:  Palanga, Pušelių tak.16, žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2501/0040:332, Palangos m.k.v.; žemės sklypo plotas 0,0638 ha.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio.

Žemės sklypo naudojimo būdas: mėgėjų sodo žemės sklypai.

Statinių esama pagrindinė naudojimo paskirtis: kita (sodų); pagalbinio ūkio.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: pagal str 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai.

Projektuotojas: L.Tubinas personalinė įmonė. Virbališkės tak.3, Palanga; el.paštas: liuda.tubinas@gmail.com ; tel.8 699 87266; projekto vadovas: Kastytis Mykolas Aleknavičius (architekto kvalifikacijos atestatas Nr.A058).

Statytojas (užsakovas): fizinis asmuo A.P.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: L. Tubinas personalinė įmonė patalpose, Virbališkės tak.3, Palanga, darbo laiku 9.00 val. – 17.00 val. iki 2023.06.29  (skiriama ne mažiau 10 dienų), tel.8 699 87266 (iš anksto susitarus telefonu) arba  Palangos m. savivaldybės internetiniame puslapyje: www.palanga.lt.

Iki kada ir kokiu būdu galima teikti pasiūlymus: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo el. paštu:  liuda.tubinas@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas įvyks 2023.06.29, nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g.112, LT-00153, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-06-09 13:20