Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Vadovaujantis LR TPĮ 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą "Lino" gyvenamojo kvartalo Palangoje detalaus išplanavimo korektūros (Austėjos g. 13A, Palangoje) koregavimą

2023-07-12

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą "Lino" gyvenamojo kvartalo Palangoje detalaus išplanavimo korektūros, patvirtintos 1994-09-23 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr. 44, dalies (Austėjos g. 13A, Palangoje) koregavimą supaprastinta tvarka, pakoreguotus sprendinius pagal teritorijų planavimo komisijos narių – Klaipėdos aplinkos apsaugos agentūros atstovo 2023-05-25 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr. (30-2)-A4E-5472 ir Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos atstovo 2023-06-02 Nr. 9.4-3.1797/2020 pateiktas pastabas. Į pateiktas pastabas atsižvelgta.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,0764 ha.
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga tel.: 8 460 48 705, el.p.: administracija@palanga.lt
Projekto rengėjas – MB „Orbis projektai“ į.k. 306242700), adresas Kurorto g. 156, Palanga, tel.869824833, el.p: orbis.projektai@gmail.com
Projekto vadovė: Alma Haisė, atestato Nr. TPV0104
Projekto užsakovas – fizinis asmuo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos zoną, statybos ribą, įvažiavimo - išvažiavimo vietą į/iš sklypą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-07-19 iki 2023-08-01 imtinai Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, bei projekto rengėjo patalpose adresu Vytauto g. 75-22 Palanga. tel.:+ 370 69824833 (prieš tai susitarus telefonu).
Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-07-12 16:59