Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą

2023-11-16

Informuojame apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą

Vadovaujantis:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“,
  • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 1-233 ,,Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“

yra parengta ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 46 967, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lt). Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel.: +370 602 47359, el. p .: jevgenija.jankevic@enmin.lt.

Vystymo plano rengėjas: UAB ,,Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, el. p.: ardynas@ardynas.lt, interneto svetainė: www.ardynas.lt.

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė, tel.: +370 616 86916, el. p.: z.labanauskiene@ardynas.lt.

SPAV ataskaitos rengėjas: UAB ,,Ardynas” ir VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda, tel.: +370 46 398848; el. p.: info@corpi.lt.

Informaciją apie SPAV teikia: projekto vadovas Darius Šaliūnas, tel.: +370 616 37145, el. p.: d.saliunas@ardynas.lt, projekto vadovė Rosita Milerienė, tel.:+370 46 390 818; +370 682 39537, el. p.: rosita@corpi.lt.

Planuojama teritorija: Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona ir teritorinės jūros dalis Baltijos jūroje, Palangos miesto savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė.

Teritorijų planavimo lygmuo: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai:

  1. Nustatyti teritorijas, reikalingas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių, planuojamų plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos dalyje (dalyse), prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sausumoje jungtims ir susijusiai infrastruktūrai;
  2. Užtikrinti elektros energijos, pagamintos atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiose elektrinėse, planuojamose plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos dalyje (dalyse), perdavimo į elektros perdavimo tinklą sausumoje galimybes, siekiant įgyvendinti strateginį tikslą – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse ir mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro importo.

Supažindinimo tvarka:

Susipažinti su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2023 m. lapkričio 17 d. iki 2023 m. gruodžio 14 d.:

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS adresu: tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-22-585;
  • Planavimo organizatoriaus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje: enmin.lt ;
  • Planavimo organizatoriaus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos buveinėje adresu Gedimino pr. 38, Vilnius;
  • Vystymo plano rengėjo UAB ,,Ardynas“ interneto svetainėje: https://ardynas.lt/viesa_informacija/koncepcija-spav/

Papildomai su koncepcijos alternatyvomis galima susipažinti internetiniame žemėlapyje (Web GIS) adresu: https://arcg.is/11aOL80

Viešas susirinkimas, kurio metu bus supažindinta su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita, vyks 2023 m. gruodžio 15 d. 12 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patalpose (Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius), 213 kab.

Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė internetinė vaizdo transliacija. Transliacijos nuoroda: https://tinyurl.com/kfdhxvn3

Viešo susirinkimo dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos vieta ir laikas bei internetinės transliacijos nuoroda, esant pasikeitimams, bus patikslinta likus 5 darbo dienoms iki viešo susirinkimo datos.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos planavimo organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktais ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-22-585. Pasiūlymus galima teikti viso susipažinimo su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2023 m. lapkričio 17 d. iki 2023 m. gruodžio 15 d. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos nebepriimami.

Pasiūlymai dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento teikiami per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu pabaigos.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

- fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, pasiūlymo esmę ir teikimo

datą, raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;

- juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą, pasiūlymo esmę ir teikimo datą, raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Informacija atnaujinta 2023-11-16 09:34