Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengti Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniai ir nuo š. m. gegužės 31 d. bus atliekama šio teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūra

2023-05-24

Informuojame, kad parengti Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniai ir nuo š. m. gegužės 31 d. bus atliekama šio teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūra.

Specialiojo plano keitimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. A1-14 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano“.

Specialiojo plano organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, el. p. administracija@palanga.lt, interneto svetainės adresas www.palanga.lt.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel. +370 5 273 3385, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas www.daugela.lt. Plano vadovas – Nerijus Gerdvilis, tel. (8 650) 83 836, el. p. nerijus@daugela.lt.

Planavimo tikslai – nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas ir plėtros kryptis, siekiant kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas; nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą; numatyti motyvuotai pagrįstas visuomenės poreikiams reikalingas teritorijas, nurodant jų plotus ir ribas; nustatyti aglomeracijų ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų ribas, esant būtinumui, numatyti alternatyvas; keisti Palangos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-22.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Koncepcija rengiama.

VIEŠINIMO PROCEDŪROS IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

Informaciją apie parengtus Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendinius teikia Planavimo organizatorius arba Plano rengėjas.

Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. gegužės 31 d. iki 2023 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-25-23-346).

Vieša ekspozicija vyks nuo 2023 m. birželio 13 d. iki 2023 m. liepos 3 d. adresu: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, ketvirtame aukšte. Atsakingas asmuo – Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. architektas Vytautas Indreika, el. p. vytautas.indreika@palanga.lt, tel. +370 460 34109, +370 460 48708. 

Sprendinių viešas aptarimas vyks 2023 m. liepos 5 d. 13:00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, ketvirtame aukšte (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga).

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-05-30 10:01