Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus Vanagupės g. 33D-7, Palangoje

2021-11-19

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas pakartotinai yra skelbiamas „Patalpos (unikalus Nr. 4400-4216-6896:7236) Palangos m., Vanagupės g. 33D-7 paskirties keitimo projektas“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas – Palanga, Vanagupės g. 33D-7. Žemės sklypo kad. Nr. 2501/0021:156.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas – esama žemės paskirtis – kita; naudojimo būdas –rekreacinės teritorijos. Žemės paskirtis ir naudojimo būdas išlieka esami.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai – Esama paskirtis- poilsio pastatas, būsima- poilsio pastatas su gyvenamosiosmis patalpomis (butais) (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“), neypatingas statinys.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris – Nomeda Černiauskienė, vykdanti individualią veiklą, projekto vadovas – Nomeda Černiauskienė, baklauro diplomas BG 009330 el. paštas: nomeda.v@gmail.com, tel. 865791891.

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: projekto vadovas – Nomeda Černiauskienė, baklauro diplomas BG 009330 el. paštas: nomeda.v@gmail.com, tel. 865791891.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris) - N.P., (fizinis asmenuo)

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, Savivaldybės interneto svetainės adresas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2020-12-06 adresu Klaipėda, Kapsų g. 16, darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. Kontaktinis asmuo - Nomeda Černiauskienė, el. ir Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų raštu teikiami iki 2021-12-06 adresu Klaipėda, Kapsų g. 16, arba el. paštu nomeda.v@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) – viešas susirinkimas numatomas 2021-12-06 15.00 val. Palanga, Vytauto g. 112

tel.865791891. Karantino metu viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimas:

Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/77968776590?pwd=bWZaOEN4REhWeWdSMDM2ZUQ1bWRqdz09 Meeting ID: 779 6877 6590 Passcode: Syhj55

Projektiniai pasiūlymai. 

Vizualizacija. 

Informacija atnaujinta 2021-11-19 11:54