Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gamybos, pramonės paskirties pastato dalies patalpų paskirties keitimo, ir paprastojo remonto, nuotekų tinklų kapitalinio remonto, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo, vandentiekio, nuotekų ir kitų inžinerinių tinklų naujos statybos Palangos m., Mokyklos g. 80B projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-09-15

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Gamybos, pramonės paskirties pastato dalies patalpų paskirties keitimo, ir paprastojo remonto, nuotekų tinklų kapitalinio remonto, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo, vandentiekio, nuotekų ir kitų inžinerinių tinklų naujos statybos Palangos m., Mokyklos g. 80B projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas - Gamybos, pramonės paskirties pastato dalies patalpų paskirties keitimo ir paprastojo remonto, nuotekų tinklų kapitalinio remonto, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo, vandentiekio, nuotekų ir kitų inžinierinių tinklų naujos statybos Palangos m., Mokyklos g. 80B projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Palangos m., Mokyklos g. 80B, sklypo kad. nr. 2501/0014:45

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  1. Gamybinis buitinis pastatas, Gamybos, pramonės paskirties pastatas (1P2/p) 2598-0002-5011, Ypatingas statinys, - vandenruošos statinys ≥ 300m3/d našumo. Dalies patalpų paskirties keitimas ir paprastasis remontas;
  2. Švaraus vandens rezervuarai: Inžineriniai tinklai – vandentiekio tinklai (STR 1.01.03:2017; p.9.3). Bendras darbinis tūris – apie 2000 m3. Neypatingas statinys. K Naujo statinio statyba;
  3. Kiemo aikštelė (priklausinys), Kiti inžineriniai statiniai– kitos paskirties inžineriniai statiniai (STR 1.01.03:2017; p.12). 2598-0005-5022, nesudėtingas statinys. I grupė. Rekonstravimas;
  4. Vandentiekio tinklai: Inžineriniai tinklai – vandentiekio tinklai (STR 1.01.03:2017; p.9.3). - Neypatingas statinys, Naujo statinio statyba;
  5. Vandentiekio tinklai, Vandentiekio šulinys Nr. 59(18), inžineriniai tinklai – vandentiekio tinklai (STR 1.01.03:2017; p.9.3). 4400-5530-7929, neypatingas statinys, kapitalinis remontas;
  6. Nuotekų tinklai: Inžineriniai tinklai - nuotekų šalinimo tinklai (STR 1.01.03:2017; p.9.5).- Nesudėtingas statinys. I grupė. Naujo statinio statyba;
  7. Technologinis vamzdynas: Inžineriniai tinklai - nuotekų šalinimo tinklai (STR 1.01.03:2017; p.9.8). - neypatingasis statinys. Naujo statinio statyba.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų įgaliotas atstovas Žydrūnas Averka (kvalifikacijos atestatas Nr. 23704, išduotas nuo 2009 03 03), tel. Nr. +370 694 11210, el. paštas zydrunas.averka@evikta.lt, UAB „Evikta“, Raudondvario pl. 162, Kauno m., tel. Nr. +370 669 946059, el. paštas info@evikta.lt

Projektinių pasiūlymų statinių architektas Edita Pavalkienė tel. nr. +370 620 10733, el. paštas info@evikta.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Palangos vandenys“, Austėjos g.36, Palanga, Atsakingas asmuo – Arkadijus Roščinas, arkadijus.roscinas@palangosvandenys.lt, tel. Nr. +370 640 41261

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: projektuotojo UAB „Evikta“ patalpose adresu Raudondvario pl.162, Kaune, darbo dienomis 9:00-16:00. Atsakingas asmuo – Žydrūnas Averka, tel. Nr. +370 694 11210

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-10-04 ir viešo susirinkimo metu,  el. paštu  zydrunas.averka@evikta.lt, tel. Nr. +370 694 11210, Raudondvario pl.162, Kauno m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas įvyks 2023-10-04 15 val. nuotoliniu būdu jungiantis per nuorodą: https://us06web.zoom.us/j/81762506884

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-09-15 12:34