Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pagrindinės žemės naudojimo paskirties ar žemės naudojimo būdo keitimą adresu Klaipėdos pl. 54A, Palangoje

2020-07-15

Pagal Visuomenės informavimo apie žemės sklypo naudojimo būdo keitimą, Administracijos direktoriaus 2019-12-09 įsakymu Nr. A1-1633 patvirtintą tvarkos aprašą, pranešame apie visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapą.

Žemės sklypo adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Klaipėdos pl 54A, kadastrinis Nr: 2501/0029:10; sklypo plotas 0,1758 ha.

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija. Numatomi žemės sklypo naudojimo būdai: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2); Atskirųjų želdynų teritorijos (E).

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: 6.3 gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim šeimoms ir daugiau. Negyvenamosios paskirties patalpos gyvenamosios paskirties pastatuose turi būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas (atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas.

Projektinius pasiūlymus parengė: Sauliaus Daniaus individuali įmonė, Kretingos g. 54, Palanga. PDV A054 Saulius Danius, tel. 8-687-70175, el.paštas: saulius@projektuojame.lt, PV 38576 Martynas Rupulevičius, tel. 8-615-87715, el.paštas: marcius.r@gmail.com.

Statytojas: UAB ,,ŽARDUPIAI“. Šilutės pl. 25, LT-95107 Klaipėda; el.paštas: pajuriovalda@gmail.com.

Įgaliotas asmuo UAB ,,Vitalda“ (įmonės kodas 3001 02182) direktorė Daiva Makutėnaitė. UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, Sauliaus Daniaus individualios įmonės patalpose, Kretingos g. 54, Palanga, arba kreipiantis nuotoliniu būdu el. paštu: saulius@projektuojame.lt  dėl informacijos pateikimo pareiškėjo nurodytu el. paštu, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2020-08-06. Tel.: 8-687-70175, el.paštas [email protected].

Viešas susirinkimas įvyks 2020-08-07, 16.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukštas.

Projektiniai pasiūlymai

Informacija atnaujinta 2020-07-15 14:10