Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastato J. Simpsono g. 8 Palangoje rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-11-03

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie  numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Poilsio paskirties pastato J. Simpsono g. 8 Palangoje rekonstravimo projekto“  projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Poilsio paskirties pastato  J. Simpsono g. 8 Palangoje rekonstravimo projektas

Projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Sklypas J. Simpsono g. 8, Palangoje  yra 4625 m² ploto.

                 Žemės sklypo kadastro Nr. 2501/0031:84;

                 Žemės sklypo unikalus Nr. 2501-0031-0084;          

             X: 6201824; Y:316303.54;

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

     Esama

Žemės sklypo paskirtis – Kita,

Naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

   -Ypatingas statinys;  

 01 Pastatas – Poilsio su gyvenamosiomis patalpomis – butais.

Statinio klasifikatorius - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, dabartinė paskirtis -7.13 (poilsio)  ir dalies patalpų 6.3 (gyvenamoji) 2 butai.

projektuojama paskirtis pastato paskirtis nekeičiama.

Numatoma Poilsio pastatas 1K4/p unik Nr.:  2598-3000-1010, rekonstruojamas pristatant mansardinį aukštą;  

Planuojama :

Projektuojamas Mansardinio aukšto pristatymas ( matomas visuose SA dalies brėžiniuose ) padidinant pastato aukštingumą nuo esamo 15.30 m iki 16.50 metrų suprojektuojant 4 a su mansardą poilsio paskirties pastatą, išplečiamas esamas antstatas iki mansardinio aukšto. Pastato užstatymo plotas rekonstrukcijos metu keičiasi nuo esamo 2359m2 iki 2405m2 (įstiklinama dalis pirmo aukšto 35m2, suprojektuojama nauja 11.45m2 terasa).Fasado apdailos medžiagos: Baltas struktūrinis tinkas. Fasado apdaila derinama prie esamos 2003-2003 metais rekonstruoto pastato dalies vizualiniai sprendiniai pateikiami brėžiniuose vizualizacijose. 

Teritorijos tvarkymo įrenginiai:

Projektuojamas esamo 1 pastato rekonstravimas. Teritorijos tvarkymas bus pradedamas įvykdžius projektuojamo pastato konstrukcijų statybos darbus, užbaigiamas su pilna pastatų statybos pabaiga. Teritorijos tvarkymo projektiniai sprendiniai bus pateikiami (SP dalyje). Sklype yrengta 182 kv.m, 9 vietų 9, iš kurių 1 vieta A tipo ŽN)automobilių stovėjimo aikštelė.

Vidaus inžinerinės sistemos

Nenumatomas lauko inžinerinių tinklų įrengimas. Lauko inžineriniai tinklai neprojektuojami 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Tomas Račkauskas, Tel : +37068683590; tomas@rastudija.com

UAB “RA studija” Įm/k 135821965 adresas Chemijos g. 15, Kaunas. 

Projekto vadovas/Architektas Jūratė Juozaitienė  tel: +37064551618 info@rastudija.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) UAB „Pajūrio Alka“ įm. k.: 1524492515; J. Simpsono g. 8-4, LT-00135 Palanga

             Direktorius A. Vaitkevičius , tel +370 460 41433

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  1. Simpsono g. 8-4, LT-00135 Palanga (UAB „Pajūrio alka“ patalpose), Kaunas; +37068683590, 8:00 iki 17:00 (pietų pertraukia nuo 12:00 iki 13:00) https://www.palanga.lt/search?q=skelbimai

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai teikiami raštu adresu :

Chemijos g. 15, Kaunas; ( nurodant gavėją UAB „RA studija“)

E paštu: Tomas@rastudija.com;

iki 2023-11-27 dienos 16:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas įvyks  2023-11-27 dienos 16:00 val.

Viešinimo procedūra bus transliuojama  elektroniniu būdu (tiesioginė transliacija) per šią nuorodą:

https://teams.live.com/meet/9487993867522?p=Dk0bSgBqRkISN2W1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-11-03 14:22